Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

κατάδικος

-Νιώθεις καλύτερα τώρα;
-Όχι, είπε κοφτά
και ξανάβαλε το σπασμένο μπουκάλι στο στόμα του.
Και τα μάτια του γέμισαν νερά. Έτρεχαν, έτρεχαν, έτρεχαν.
Κι αυτός γελούσε.

Άντρια